Preskočiť na obsah

Autorizovaný servis SUBARU

  • Certifikovaní technici
  • Technická podpora od výrobcu
  • Originálne náhradné diely
  • Záruka
  • Špeciálne nástroje
  • Softvérové aktualizácie


Objednajte sa na tel. čísle 0903 218 234 alebo na e-mail: servis@euromanportal.eu

Je to dôležité

____________ Pravidelnou údržbou môžete výrazne predĺžiť životnosť svojho vozidla a zaistiť jeho bezproblémovú prevádzku s maximálnym výkonom. Vaše Subaru bude nielen dlhšie a lepšie fungovať, ale bude aj bezpečnejšie a dlhšie si zachová vysokú hodnotu. Aby vám to spoločnosť Subaru uľahčila, vyvinula plán kontrol a servisných úkonov vykonávaných v stanovených intervaloch.

Je veľmi dôležité, aby ste s vozidlom absolvovali servisné prehliadky v správnych intervaloch: každých 12 mesiacov alebo 15 000 km, podľa toho, čo uplynie skôr. Aj keď s vozidlom prejdete za rok málo kilometrov, napríklad menej ako 3 000 km, musíte servisnú prehliadku absolvovať každých 12 mesiacov. Dôvodom je, že stav motorového oleja a iných kvapalín vo vašom Subaru sa zhoršuje, aj keď jazdíte zriedkavo alebo len na krátke vzdialenosti. Aj iné servisné položky sú závislé od uplynutého času, a nie len od prejdených kilometrov.

Servisné intervaly a potrebné úkony pri jednotlivých servisných prehliadkach nájdete v príručke používateľa vozidla, alebo sa o nich môžete informovať v najbližšom autorizovanom servise Subaru.

Odporúčame, aby ste servisné úkony v rámci údržby zverili autorizovanému servisu Subaru, v ktorom pracujú školení technici, používajúci originálne náhradné diely. Zaistíte si tým správnu údržbu vozidla v súlade so štandardmi výrobcu.

Certifikovaní technici

Vďaka pravidelným komplexným školeniam pod vedením vysoko erudovaných technických školiteľov spoločnosti Subaru majú technici v servisoch Subaru vždy aktuálne poznatky o postupoch a technológiách, ktoré sú potrebné na vykonávanie údržby vášho vozidla.

Technická podpora od výrobcu

Autorizované servisy Subaru majú prístup k rozsiahlym databázam poznatkov z celého sveta. Vďaka podpore od konštruktérov dokážu každý problém vyriešiť rýchlo a správne.

Originálne náhradné diely

Náhradné diely majú vysokú kvalitu a spĺňajú prísne normy, čo zaručuje dlhú životnosť, výkon a bezpečnosť vozidla. Záruka sa vzťahuje na diely aj na prácu.

Záruka

Ak údržbu vozidla zveríte autorizovanému servisu Subaru, nemusíte sa báť, že stratíte nárok na záruku, pretože všetko prebieha v súlade so štandardmi výrobcu.

Špeciálne nástroje

Autorizované servisy Subaru sú vybavené špeciálnymi nástrojmi, umožňujúcimi presnú diagnostiku a efektívnu opravu.

Softvérové aktualizácie

Autorizované servisy Subaru vám skontrolujú a aktualizujú softvér, aby vaše vozidlo a jeho motor fungovali čo najlepšie.